Стани Дарител

Можете да подкрепите реализацията на

Project S.K.I.L.L.S. или друг наш проект.

Може да подкрепите идея за дарение с определена цел насочена по конкретна тема/дейност по волята на дарителя.

Не финансово – материално, Вашето ценно знание или споделяне на Ваши ресурси

или

чрез дарение на желана сума.

Помогнете ни да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония и свободно разгръщат творечския и продуктивния си потенциал!

В знак на признателност ще получите персонален сертификат за дарение с уникална снимка и почетно място сред нашите дарители!

За Дарители – Банкова сметка на Фондация Лекови:

Банка: ОББ

IBAN: BG65UBBS88881000920111

BIC/SWIFT: UBBSBGSF

Адрес на банката: гр. София 1463, бул. Витоша 89 Б

Бенефициент: Фондация Лекови

Адрес на бенефициента: гр. София 1616, ул Каменно здание 1

Основнание за превод: ДАРЕНИЕ. Моля упоменете и проекта, който искате да подкрепите.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Сертификат, договор и годишнен отчет се изпращат по имейл в рамките на 3 дни след извършване на плащането. Договорът съдържа реквизити, които се отнасят за конкретното дарение, както и ангажиментите на Фондация Лекови, от гледна точка на управление на предоставената подкрепа и осигуряване на публичност за Дарителя.