Фондация „Лекови“ и Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ стартираха съвместен конкурс сред възпитаниците на училището за създаването на нова уебстраница на гимназията.

Конкурсът има за цел да стимулира учениците и техните преподаватели да работят в сътрудничество по проект с практично приложение, от който полза ще имат всички в СПГЕ “Джон Атанасов“.

Ще бъдат сформирани екипи от по трима ученици от горните класове, като всеки екип ще има по един ръководител, определен от учениците и избран сред техните преподаватели.

Целта на проекта е бъдещите професионалисти в програмирането и компютърните технологии от професионалната гимназия да бъдат въведени в реална работна среда, в която ще имат възможност да покажат знанията си, да проявят новаторство, идейност, творчество и желание да работа в екип. В резултат на техните общи действия пък гимназията ще има нов, модерен и удобен за работа уебсайт.

Проектът вече бе обявен официално сред преподавателите и възпитаниците на училището и първите екипи са в процес на сформиране.

Екипите започват работа на 10 януари, само в извънучебно време, а крайният срок и първоначалното представяне на проектите е на 7 април. Официалният, финален конкурс и денят, в който жури ще избере най-добрият проект, е 25 април.

Разбира се, за всички екипи, допуснати до финала, ще има и награди. Надеждите и очакванията ни са учениците да видят в конкурса интересно предизвикателство, в което да изразят себе си и знанията си, и да допринесат за това любимото им училище да получи достоен и пълноценен облик в интернет.

Пожелаваме успех на всички, които ще работят по проекта и им стискаме палци!