Websiting.eu

DESIGN YOUR BUSINESS

Изграждане на цялостна концепция и уебсайт:
бърз, лесен и изключително ефективен начин да дадете ново начало на всeки бизнес

websiting.eu

Имате идея за нов бизнес?

Имате разботещ бизнес, който има нужда от правилното представяне?

Стъпка 1: Ще поговорим цялостната концепция на бизнеса Ви под формата на обикновен разговор

В тази стъпка ние искаме научм кои са Вашите пазарни предимства, най-важните Ви компетенции и най-силни страни, това, което ви прави различни. Искаме точно тях да заложим в основата на дизайна и структурата на Вашия нов сайт, за да може потребителите лесно да ви отличат от всички останали.

Вашата визия и цел са основата, на която ще работим.

Стъпка 2: Ще формулираме заедно всеки аспект от дейността Ви с Ваша помощ.

В тази стъпка ще Ви предложим текстово описание на вашата дейност и услуги, които най-пълно отговорят на визията Ви.

Ако има нужда ще направим финансови консултации, маркетингови стратегии, ще определим точно вашата целева група от клиенти.

В тази стъпка имаме възможност да оптимизираме много процеси, така че да имате по-ефективен бизнс модел, възможност да реагирате по-бързо и леко на обема работа и да сте сигурни, че ще го управлявате дълго време с по-малко усилия от до сега.

Ще определим целевата група от Ваши клиенти, така, че всеки вид релкама да бъде с възможно дай-добрата ефективност, да е насочен дирекнто към потенциалнте ви клиенти, което ще Ви спести и време, и пари.

и

Стъпка 3: Ще изградим вашия уебсат по такъв начин, че вашата концепция сама ще работи за вас.

В тази стъпка ще плучите от нас предложения за начин на подреждане на сайта, за дизайн, за текстово оформление, за цветови решения. Ще доведем окото напотребителя до информацията, която иска да види бързо и адекватно. И преди да се е усетил, вече ще се е свързал с Вас!

 

Защо работи този модел?

През първите 2 секудни в сайта потребителят решава дали това е сайт, който го интересува. Така знае дали ще се задържи в него или мине на следващия. За тези 2 секунди той преценява дали в този сайт би могъл да намери информацията, която търси.

В следващите 20 секунди той трябва да види, това, което търси, което определя дали ще остане във вашия сайт повече. Ако го намери, имате потребител, ако не, едва ли ще се върне отново.

Ако остане повече от 2 минути, вече имате реален потребител на сайта си.

Нашата цел е вашите потребители да се връщат в сайта редовно, даже нещо повече:

Изграждаме такива решения за представянето и комнукацията на вашия бизнес, че в първите 2 секунди потребителят да стане ваш клиент!