В края на месец ноември Любо Леков се срещна със студентите, обучаващи се  последен семестър в магистърска степен на специалността ,,Иновации, предприемачество и финанси” във ВУЗФ. Програмата, която е съвместна между Висшето училище по застраховане и финанси и Бизнес институт покани неотдавна Любомир Леков да бъде ментор на петима стипендианти, които лично той подбра след селекция. Освен с петимата си стипендианти в периода на обучение, той се среща периодично както с всеки от тях , така и с всички студенти, обучаващи се в програмата.

tech_headerimg,,Всяка среща  с Любо Леков е обогатяваща и носи споделяне на  опит, обмяна на мисли”- споделят студентите.

На последната състояла се среща само преди дни,  гост-лекторът показа пред студентите презентация,  която ще представи в Ню Йорк следващата седмица за напредъка и развитието на IT сектора в България.  Любо Леков е поканен специално в САЩ, където да представи колко привлекателна е нашата страна за IT инвестиции.

В презентацията си той разказва в цифри за тласъка на IT индустрията у нас, за вложените ресурси в обучение и бързия темп на развитие не само на целия сектор, но и на кадрите в него.

Презентирането пред  студентска аудитория винаги е предизвикателство, а и срещите протичат отворено, с активна връзка на двете страни. Презентацията бе посрещната с интерес, а за гост-лектора обратната връзка бе ценна.

Той винаги е споделял пред аудиторията, че човек се учи цял живот и ученето не започва и незавършва с университета. ,,Най-големите уроци идват с практиката, затова бъдете смели и стартирайте.”- каза още той.

Във втората част от срещата си със студентите, гост-лекторът представи първата си книга  ,,Stone Age”, която все още не е публикувана.  Тя е разказ за пазарните индекси, процесите на писане и събирането на информация.

book coverКнигата се състои от две части. В нея авторът разказва как подсъзнателното поведение е резултат от хилядолетия еволюция, подкрепено с множество примери от случващото се на пазара, поведението на масите, скоростта на промяната. Изхождайки от исторически факти за живота на нашите предци от каменната ера, той вижда прилики в наслагването на поредица от събития, оформили съвременния човек. Посочени са как процесите на миграция са влияели върху търсенето на нови територии и каква е връзката на това поведения със съвременния човек.

На пазара поведението на инвеститора е сходно с това на ловеца. Ако в миналото мъжът е трябвало да излезе сред природата и да търси плячка с цел изхранване на семейството, то и днес съвременния играч на пазара наподобява ловеца. В книгата се анализират двата вида ловци: мачото и губещият, и характеристиките, които те притежават. Едните играят на сигурно и следват хода, а другите се страхуват от пропуск.

Книгата е обогатена с приложени диаграми и примери, чрез които ясно могат да се видят тенденциите и да се направят изводи. Тя събира в себе си данни за живота на предците ни, исторически данни за финансовите пазари, носи икономическа и научна стойност и е лесно четима.

 Върху текста работи Яница Маринова