Екип

luboЛюбомир Леков – Съосновател и член на Управителния съвет

Любомир Леков е основател и председател на Съвета на директорите на интернет медийната компания Инвестор.БГ АД до продажбата й през 2013 г. В момента е член на Надзорния Съвет на инвестор.бг АД. Леков е бил началник отдел “Капиталови пазари” в ТБ “Юнионбанк” АД (1997-2001), а в Българска Инвестиционна Компания (поделение на международната инвестиционна компания Interpharos, Luxembourg) е изпълнявал длъжностите Портфолио Мениджър (1994-1996) и Изпълнителен директор (1996-1997).  Има магистърска степен по Компютърни технологии от Технически университет – гр. София.


Gergana ZlatanovaГергана Златанова
 – Съосновател и член на Управителния съвет

Гергана Златанова има магистърска степен от Технически Университет – София (1997 г.), специалност „Топлотехника”, и доктор
антура по „Хладилни машини и апарати” (2001 г.). Тя е съ-основател и управляващ директор на Инвестор.БГ АД (2000 г.), финансово- административен директор в дружеството от 2003 година и прокурист от 2011 до 2013 година. В качеството си на такъв участва в подготовката на първото за България първично публично предлагане (IPO), носи отговорност за представянето на Инвестор.БГ АД като публично дружество и произтичащите от това задължения за прозрачност на информацията, счетоводен контрол и регулярно финансово отчитане пред управляващи, инвеститори и Държавни контролни органи. Тя е и една от водещите фигури при емитирането на ценни книжа на дружеството на БФБ-София.
Участва във взимането на стратегически и инвестиционни решения – както за финансово-търговските взаимоотношения на дружеството с други страни, така и за ръководството и контрола върху юридическото обслужване.
Гергана Златанова притежава солиден административен опит, свързан с назначаването и управлението на персонал. Завършила е сертификационна програма към Open University, GB и по Управление на човешките ресурси в Нов Български Университет. Ръководи и участва в изграждането на административната структура на Инвестор.БГ АД, както и в системи за оценка на представянето на служителите.
В рамките на Инвестор.бг АД участва и в съдаването на нови сайтове и start-up проекти – от оценка на бизнес идеята до управление на бизнес модела и екипа.
До 2013 година е изпълнителен директор на дружество с цел инвестиция и управление на недвижими имоти, като отговаря за административното, юридическото и счетоводното му обслужване.

Praktica Digital CameraКатя Лекова – Член на Управителния съвет

Катя Лекова е завършила магистратура в Университета по химични технологии и металургия, София. През 1973 г. защитава докторска дисертация в областта на инструменталните методите за анализ и контрол на различни химични продукти. От 1985 г. е доцент по химия, в същата област. От 1973 до 1993 г. е била ръководител на секция „Контрол и анализ“ в Изследователския институт по химическа промишленост, София, а от 1996 г. до 2015 г. е преподавател по химия и английски език в Югозападния университет, Благоевград.

Катя Лекова е участвала в над 25 научни форуми у нас и в чужбина, с доклади и постери. Автор е на повече от 5О статии и обзори, по-голяма част от които са публикувани в международни научни списания.

Била е редактор на списание, свързано с научните трудове на специалистите от посочения по-горе изследователски институт. От 1993 до 1996 г. е била Главен редактор на списание Analytical Laboratory (издавано от Спектротех), като през този период то е реферирано в международните реферативни списания Analytical Abstracts и Chemical Abstracts.

Катя Лекова е член на Съюзите по химическа и хранителна промишленост, както и на Съюза на учените в България.

Тя има син, дъщеря и четири внучета.