годишен отчет 2015

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ФОНДАЦИЯ ЛЕКОВИ

сдружение с нестопанска цел в обществена полза

2015


ВЪВЕДЕНИЕ

Фондация Лекови е сдружение с идеална цел за осъществяване на обществено полезна дейност, посветено на развитието на предприемачеството в България, както и в насока дигитални технологии и граждански отговорна журналистика.

Фондацията е учредена от семейство предприемачи с дългогодишен опит в създаването, развитието и управлението на бизнес в България. След успешно приключване на началната фаза на рзвитие на Компанията, продавайки основния пакет акции, основните акционери на Инестор.бг АД застават заедно зад идеята за подкрепа на предприемаческия дух в България, учредявайки и действайки като дарители на Фондацията.

Дружеството с нестопанска цел “Фондация Лекови” е регистрирано с решение 1/31.05.2013, ФД 387/2013 година на СГС и Учредителен Акт от 24.04.2013 г.

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1616, ул Каменно Здание 1.

ЕИК: 176516369

Учредители: Любомир Костадинов Леков и Гергана Харалампиева Златанова – Лекова

Управителен Съвет:

Председател на УС: Гергана Харалампиева Златанова – Лекова

Заместник Председател: Любомир Костадинов Леков

Член: Катя Иванова Лекова

 

Основни цели на фондацията

Дългосрочни цели

Какво правим?

Фондация „Лекови“ е създадена, за да сподели с активните хора в България опита, ентусиазма и начина на мислене на професионалисти, чийто живот е от години свързан с различни онлайн проекти.

Силно вярваме, че всеки има право да се изразява свободно, да отстоява собствените си идеи и да иска да живее добре, разчитайки на уменията и усилията си. Смятаме, че ако повече хора мислят като нас и знаят, че държат щастието и успеха си в собствените си ръце, това неминуемо ще доведе до напредък на цялата държава.

В тази връзка целта ни е да покажем на младите и активни хора в страната, че да бъдеш независим и предприемчив е позитив, към който могат и трябва да се стремят, а един от начините да го постигнат, е да се развиват паралелно с дигиталните технологии.

Дейността си организацията ще развива на базата на споделянето, тъй като вярваме, че това е единственият работещ подход при предаването на знания и умения. Желанието ни е да провеждаме обучения, семинари и по-дългосрочни курсове според необходимостта и нуждите на аудиторията – студенти, ученици и всички млади хора, които искат да се развиват в България, реално и виртуално.

На мнение сме, че страната ни изобилства от специалисти във всички технологични области и най вече – в сферата на дигиталните проекти. Желанието ни е да обединим всички тях – виртуално и реално, така че в дългосрочен план да създадем уникален за България инкубатор за генериране и споделяне на знания и умения.

Искаме фондацията да е мястото, където всеки, който има идея за онлайн бизнес или проект, но няма достатъчно увереност, опит или знания, може да намери липсващите парчета от пъзела и след това решително да натисне Enter на собствения си независим професионален живот, дигитално обезпечен.

За кого го правим?

За всички, които НЕ се отнасят скептично към Интернет и неговите възможности – без оглед на възраст, пол и местоживеене. Скептичните също са сред нашата целева група, но ще ни отнеме малко повече време да ги убедим, че бъдещето им в професионален аспект включва както реално, така и дигитално присъствие.

Как се отличаваме от другите?

Отличаваме се по това, че вярваме в силата на споделянето и в това, че уменията и знанията са ценни само тогава, когато ги предадеш на други хора. Вярваме, че силните индивиди правят и силно гражданско общество и стремежът към него е нашата основна отличителна черта. Ние искаме всеки човек да има желанието, възможността, способността и умението да се саморазвива и самоактуализира.

След 10 години се виждаме като организация, която:

Има дейности в няколко направления:

 • обучения на млади онлайн специалисти (в разнообразни области) и хора, които искат да се развиват сами;
 • организиране на специализирани обучения, водени от български и международни специалисти;
 • тренинги за обучители, тъй като основната стъпка към предаването на знанията и уменията на широк кръг хора е разширяването на мрежата от специалисти;
 • учи хората, че дали ще бъдеш богат зависи от собствените ти усилия и да си богат е нещо добро, стига да го постигнеш по честен и достоен начин
 • е институция по въпроси, свързани с дигитални медии и технологии, и е известна с това, че е направила тези дейности достъпни и разбираеми за максимален брой хора;
 • е изградена от екипи, които сами по себе си са доказателство, че човек е щастлив тогава, когато може да работи това, което харесва, по начин, който му харесва, и е оценяван достойно;
 • участва и подпомага инициативи за повишаване на онлайн достъпността до различни обществени и публични услуги
 • кандидатства и печели проекти, чрез които може да изрази основната си цел и вярване – споделянето на знания и умения
 • е учредила стипендия за оригинален, предприемчив и надежден онлайн проект, която ще се присъжда регулярно на човек или група от хора, оценени от жури на фондацията. Стипендията изрично ще трябва да се използва за развиване и пускане на проекта
 • е активен защитник на употребата на български език онлайн и отстоява принципа, че всеки човек, който иска да бъде уважаван професионалист в България, трябва да се изразява грамотно
 • е на мнение, че личният и професионалният живот са еднакво важни и всеки трябва да се отнася с уважение както към личните си въпроси, така и към професионалните си ангажименти
 • вярва в България и смята, че хората правят държавата, а не обратното.

А всичко това го правим, защото:

 • интелигентни сме и не сме егоисти – искаме да споделяме това, което сме знаем
 • искаме децата на България да се чувстват равнопоставени граждани от малки, да растат, да се образоват и развиват в интелигентна, напредничава, богата на възможности среда
 • не се отказваме от първата трудност
 • грижа ни е – за нас, за страната и за света
 • оптимисти сме
 • и не на последно място – защото вече имаме зад гърба си доказателството, че с вътрешна увереност, с подкрепа, в подходяща среда, оставени да развиваме идеите си на спокойствие, в бъдещето те са обект на огромен интерес, пример за подражание и олицетворение на успех.

Организационна структура

Членството е отворено за всички, които имат опит и интереси в областта на предприемачeството, журналистиката и технологиите.

Имайки предвид широкия спектър от цели и дейности, които Фондацията развива, e обособенa долуописаната структура.

Екип

Управителен съвет

Гергана Харалампиева Златанова – Лекова

Любомир Костадинов Леков

Катя Иванова Лекова

Програмен директор: Красимира Харджииванова

Сътрудници:

Социално отговорно предприемачество: Ангел Милев

Технологии: Даниел Стойнов

Управление на проекти: Владимир Йорданов

Професионална етика

Членовете на Фондацията и нейните сътрудници застават твърдо зад принципите на етичното предприемачество, тъй като смятаме че то отразява най-пълно ценностите и мисията ни, както в проектите, по които работим, така и като послание към следващото поколение.

Компетентност

Членовете на екипа на фондацията имат дългогодишен опит в управлението на малки и средни предприятия, Човешки ресурси, Финансово и социално управление, както и в развитие на интернет базирани проекти в различни пазарни сегменти, кариерно развитие на таланти и кадри и подпомагане в личностното им развитие.

Компетенциите на Фондацията нарастват постоянно, благодарение на непрекъснатите контакти и проекти, които предоставвят възможност за допълнителното им разгръщане.

 

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ

През 2015 година Фондация лекови работи по няколко проекта в различни насоки, сългасно целите си.

 

Стимулиране на образованието в България

 

Стипендии

 Продължена бе стипендия за висок успех и развитие на ученик от СМГ, 12 клас.

Бяха отпуснати още 3 индивидуални еднократни стипендии за обученителни курсове.

Развитие на предприемаческата среда в България

 Бяха проведени редица обучителни курсове на членове от екипа на Фондацията с цел личностно развитие и прилагане на различни методики и похвати в обучението и професионалното развитите, който се използват във всяка сфера от дейността на фондацията.

Тази дейност включваше обучение в Anthony Robbins Research Insitute, САЩ, както и обmяна на опит с предприемачи в други държави.

 

Книга-игра за обучение на най-малките

Целта на детската книга-игра, носеща заглавието ,,Температура на думите или как порасна  коста на Чичко Тревичко” е да помогне на децата от ранна училищна възраст да осмислят частите на речта и не само. Авторката на проекта превръща света на буквите в място, където децата могат лесно да се пренасят и да усвояват всеки един звук и дума. Детската книга-игра ,,Температура на думите или как порасна косата на Чичко Тревичко” зарадва малчуганите от начален етап на обучение в редица училища в столицата и страната:

V- тo ОУ ,,Иван Вазов”- кв. Изток, гр. Кюстендил, 92 ОУ ,,Хаджи Димитър” в София, учлища в община Нова Загора, няколко училища във Велико Търново, както и учители от малки населени места.

Децата получиха като подарък книжката и се потопиха в интерактивната игра, показваща им осмисляне частите на речта през игровия модел! Фондация Лекови подкрепя авторката и помага за издаването на комплекта, така че повече деца да се потопят в магията на думите!

Проектът и книжката се ползват от огормен интерес не само в училища в столицата и из цялата страна, но и бяха представени в български училиша в Лондон и Виена с подкрепата на фондация Лекови.

Как думите вдигат температура или как децата трупат знания чрез книга-игра

Комплектът ,,Температура на думите”  е дело на Яница Маринова, която разработва книга с приложение игра  на база  иновативни методи за бързо и трайно усвояване на знания. Проектът ,,Температура на думите или как порасна косата на Чичко Тревичко” е книжка с приложени букви за игра, въвеждаща деца, ученици и учители в света на буквите и познания за частите на речта. Книжката е разработена в стихотворна форма, дава се възможност за избор на роля на учащия. Така пътешествието по страниците преминава през усещането за нова самоличност. Играта е подходяща за най-малките при първа среща с буквите и образуване на думи. Те е и спътник  за учениците  в началното образование с цел осмисляне частите на речта.

Целта на проекта е да създаде отношение на децата към учебното съдържание,  запознаване на децата с буквите, частите на речта и учене чрез игра. Да се премахне излишния стрес при заучаване на конкретни правила, а знанието да се трупа с лекота. Целта е проектът да запълни слабите места и да е крачка към решаване на проблема с все по-засилените темпове на неграмотност. И още да улесни преподавателите от една страна, да направи учебния процес по-интересен и да предизвика желание затрупане на знания. Комлектът е ценен и за деца от малцинствените групи, при които българският език не е роден. Авторката обикаля по родните училища и среща децата с приключенията на играта! Реакциите са положителни и децата приемат с радост срещите и игрите. Често те са любопитни и внасят новости в хода на играта. Играта работи на няколко нива:

–  Развива двигателната култура (класът се разделя на два отбора и печели по-бързо построилият дума)

–  Изгражда умения за работа в екип (наличните букви се подреждат от целия отбор)

–  Изгражда лидерски умения (при избора и отговорността на капитаните на отборите)

–  Изгражда умения за концентрация

–  Фокусира играещите върху времето на изпълнение на задачата

–  Създава връзка дума-част на речта-приложение

Цел на фондация Лекови и мечта за авторката е книгата да достига до училища не само в големите градове, но и до ученици от малките населени места. Да носи радост за всички. Освен училищата, родители, разбрали за книжката заявяват желание да я притежават. Само за няколко месеца след появата на проекта са отправени запитвания от деца, родители, медии. Презентация разказва в детайли за проекта ето тук. А тук може да чуете и реакции на самите деца: Книжката и проектът са с некомерсиална цел!

Книжката-игра е стъпка към  по-лесното осмисляне и асимилиране на набор от знания в часовете по български език.  Помага за осмисляне на правилата и е възможност за тяхното упражняване в клас и в часовете в занималня.

Фондация Лекови подкрепя авторката и помага за издаването на комплекта, така че повече деца да се потопят в магията на думите!

 

12540292_1252612311432363_2145946370_nУчастие в благотворителен търг в полза на фондация „За нашите деца“ и подкрепа на децата без родителска грижа.

Г-жа Катя Лекова, г-жа Гергана Златанова-Лекова, създател на фондация „Лекови“, 12-годишният й син Андрей и изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ г-жа Иванка Шалапатова се срещнаха с посланика на Великобритания в София Н. Пр. г-жа Ема Хопкинс през ноември 2015 г. Традиционният британски следобеден чай, на който те се насладиха, беше част от благотворителното наддаване на Вечер на добродетелите 2015 и г-жа Лекова го спечели в оспорване наддаване по време на събитието. Домакинът г-жа Хопкинс предостави този нетрадиционен предмет преживяване и демонстрира, че всяка институция може да допринесе за благотворителна кауза, когато има желание.

GB_Residence-4

Благодарим за гостоприемството, топлото отношение и живия интерес към нашата скромна група, за увлекателните разговори и най-вече за вниманието и отделеното време! Имахме изключителната възможност да се срещнем с Н. Пр. г-жа Ема Хопкинс. С гордост и невероятен интерес подходи най-малкият член на нашето семейство – 12 годишния Андрей Леков, на когото г-жа Хопкинс отдели специално внимание. Чрез тази среща синът ми успя да види собствения си свят през други очи – тези на един успешен политик с влияние, и да се зареди със смелост и увереност“, заяви след срещата г-жа Лекова и допълни: „Пожелаваме на фондация „За Нашите Деца“ успех и творческо вдъхновение, за да може все повече деца да намират реализация, която да надминава мечтите им!

GB_Residence-2За нас срещата с Н. Пр. Ема Хопкинс донесе огромно удовлетворение, тъй като в уникалната атмосфера на резиденцията на Великобритания разменихме гледни точки и идеи за това как можем още по-ефективно да работим за най-уязвимите членове на нашето общество – децата. Изключително щастлива съм, че Вечер на добродетелите продължава да живее по този неповторим начин – чрез срещи и събития. те ни карат да вярваме, че освен дарители, тези 350 души гости на вечерта носят вяра в истинската социална промяна“, посочи и г-жа Иванка Шалапатова.

Project S.K.I.L.L.S.

S.K.I.L.L.S. Project (Shared Knowledge and Inspired Learning for Lifelong Success) е инициатива на Фондация „Лекови“, целяща да популяризира и сподели знанията и опита на професионалисти в областта на предприемачеството с хора, които искат да стартират свой бизнес проект, както и с такива, които вече са го направили, но имат нужда от допълнително вдъхновение и експертиза.

Ето основните въпроси, на който отоговаряме чрез дейностите в новия проект:

Защо искам да основа собствена компания или да имам собствен продукт?, Кое е най-важното нещо, което трябва да знам за създаването на компания? Какво може да те тласне да основеш собствена компания?, Защо трябва да мисля за края още преди да съм започнал?, Кой е най-добрият изход?, Защо имате нужда от партньори?, Защо е толкова важно да разбирам капиталовия пазар, за да изградя успешен бизнес?, Защо е толкова важно моят продукт да решава реален проблем?, Защо е толкова важно продуктът ми да е 10 пъти по-добър от всички съществуващи?, Защо трябва да можете да продавате и да договаряте, да продавате мечтата си?, Защо е толкова важно да помагаш и да учеш другите как да станат предприемачи?, Какво е етично предприемачество?

Конкурс “Стипендиантите на Леков“

lf3Конкурс, наречен “Стипендиантите на Леков“ бе отворен за кандидати, които искат да превърнат опита си в бизнес и да получат стипендия за Магистърска програма по иновации, финанси и предприемачество.

Патрон на конкурса е Любомир Леков, основател и дългогодишен мениджър на медийната група “Инвестор.БГ”. Той организира инициативата чрез S.K.I.L.L.S. Project – инициатива на Фондация „Лекови“.

Любомир Леков: Да продаваш значи да убеждаваш хората

През м. Март 2015 г. се състоя открита среща-дискусия между студенти от магистратурата ,,Иновации, предприемачество и финанси”, провеждана съвместно от ВУЗФ и Бизнес институт и Любомир Леков – основател на една от най- успешните медийни групи в България по проекта на фондация Лекови S.K.I.L.L.S.

Първата тема по проекта S.K.I.L.L.S. – която беше тема и на мартенската менорска среща в Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси –е “Защо искам да основа собствена компания или да имам собствен продукт?”

Мисията на фондация Лекови е да вдъхновява млади предприемачи по пътя им към успеха и срещите по програма S.K.I.L.L.S. доказват това. За студентите обмяната на опит и личния контакт са особенно ценни.

Любомир Леков: По-добре да пробваш, отколкото да чакаш

11117953_1092281837465412_1562682661_n 11186487_1092281817465414_1370160512_n (2)През месец април 2015 г. Леков се срещна със своите стипендианти и разговаря с тях по техните бизнес идеи. Освен това всички участници в програмата имат възможност да черпят знания от опита на ментора чрез срещите по програма S.K.I.L.L.S.

,,Трябва да имате страст в това, което правите. Ако развивате проекта си между другото, няма да стане”- мотивиращо започна откритата среща гост-говорителят.

Съветът  му към всички е да пробват смело.

Общата среща, открита за всички студенти, които искат да почерпят вдъхновение и да разберат повече от личния опит на Леков, се състоя на 20 май, от 19:30 във ВУЗФ.

Ден по-рано, на 19 май от 17.30 часа, се съсътояха менторските срещи с неговите стипендианти.

Новата учебна година- ново начало и устрем към преследване на идеите

Емоционалната дисциплина на предприемача

През септември 2015 година Любомир Леков се срещна със студентите. В първата среща след ваканцията той проследи в какъв стадий са идеите на подкрепяните и избрани от него с конкурс, провел се през лятото на 2014г. стипендианти.

За пореден път той даде стимул и безценни съвети на студентите да продължават да следват целите си. Самият той изтъкна, че в бизнеса няма почивен ден и че е важно да си винаги в крак с тенденциите, както и много добре да познаваш особеностите на пазара, на който оперираш.

,,Много е важно да виждате идеите си в развитие и да имате план за тяхното изпълнение. Най-ценни са дългосрочните инвестиции.”- обърна се към студентите, гост-менторът.

„Важно е да дефинирате в съзнанието си какво е за вас успех. Трябва да знаете, че колкото повече напредвате в развитието на вашите идеи, толкова и трудностите ще растат, но вие следва да проявявате емоционална дисциплина. Продължавайте да търсите верните хора, с които да развивате идеите си.“ – сподели още Леков.

Ноемврийска среща със студенти от ВУЗФ

В края на месец ноември 2015 г Любо Леков се срещна със студентите, обучаващи се  последен семестър в магистърска степен на специалността ,,Иновации, предприемачество и финанси” във ВУЗФ. Освен с петимата си стипендианти в периода на обучение, той се среща периодично както с всеки от тях , така и с всички студенти, обучаващи се в програмата.

,,Всяка среща  с Любо Леков е обогатяваща и носи споделяне на  опит, обмяна на мисли”- споделят студентите.

На последната състояла се среща само преди дни,  гост-лекторът показа пред студентите презентация,  която ще представи в Ню Йорк следващата седмица за напредъка и развитието на IT сектора в България.  Любо Леков е поканен специално в САЩ, където да представи колко привлекателна е нашата страна за IT инвестиции.

В презентацията си той разказва в цифри за тласъка на IT индустрията у нас, за вложените ресурси в обучение и бързия темп на развитие не само на целия сектор, но и на кадрите в него.

Презентирането пред  студентска аудитория винаги е предизвикателство, а и срещите протичат отворено, с активна връзка на двете страни. Презентацията бе посрещната с интерес, а за гост-лектора обратната връзка бе ценна.

Той винаги е споделял пред аудиторията, че човек се учи цял живот и ученето не започва и незавършва с университета. ,,Най-големите уроци идват с практиката, затова бъдете смели и стартирайте.”- каза още той.

Във втората част от срещата си със студентите, гост-лекторът представи първата си книга  ,,Stone Age”, която все още не е публикувана.  Тя е разказ за пазарните индекси, процесите на писане и събирането на информация.

lf2Книгата се състои от две части. В нея авторът разказва как подсъзнателното поведение е резултат от хилядолетия еволюция, подкрепено с множество примери от случващото се на пазара, поведението на масите, скоростта на промяната. Изхождайки от исторически факти за живота на нашите предци от каменната ера, той вижда прилики в наслагването на поредица от събития, оформили съвременния човек. Посочени са как процесите на миграция са влияели върху търсенето на нови територии и каква е връзката на това поведения със съвременния човек.

На пазара поведението на инвеститора е сходно с това на ловеца. Ако в миналото мъжът е трябвало да излезе сред природата и да търси плячка с цел изхранване на семейството, то и днес съвременния играч на пазара наподобява ловеца. В книгата се анализират двата вида ловци: мачото и губещият, и характеристиките, които те притежават. Едните играят на сигурно и следват хода, а другите се страхуват от пропуск.

Книгата е обогатена с приложени диаграми и примери, чрез които ясно могат да се видят тенденциите и да се направят изводи. Тя събира в себе си данни за живота на предците ни, исторически данни за финансовите пазари, носи икономическа и научна стойност и е лесно четима.

 

Събития след датата на отчетният период

Успешно приключи проект „Стипендиантите на Леков“

lf1

Снимка: The Business Institute

Бяха отпуснати 5 стипендии – едно място със стипендия в размер на 50% от таксата за обучение в магистърската програма, което грабна Яница Маринова и още четири места със стипендия от 25% от таксата за обучение, които бяха спечелени от Александър Георгиев, Владислав Драмалиев, Красимира Георгиева и Невена Пеева.

Патрон на стипендиантския конкурс е Любомир Леков, основател и дългогодишен стратег и управляващ медийната група “Инвестор.БГ”. Той организира инициативата чрез Project S.K.I.L.L.S. – инициатива за подкрепа на стартиращи предприемачи на Фондация „Лекови“. По пътя към създаването на собствен бизнес има редица обстоятелства, които следва да бъдат осъзнати. Извървял по собствения път към успешно предприемачество, Любо Леков се опита да предаде всички по-важни детайли, които са от съществено значение за успеха.

В хода на обучението, което продължи три семестъра, регулярно се осъществяваха менторски срещи между Любо Леков и студентите. На тях присъстваха, не само петимата стипендианти, за които бе отделяно специално време, но и по-широк кръг студенти от всички випуски в програмата.

Любомир Леков. Снимка: Lekovi Foundation

 

През месец март 2016 г. се състоя и последната заключителна менторска среща.

Ето какво как изглежда обратната връзка и практическите резултати през погледа на организатори и участници:

Цветелина Тенева: Основател и старши фасилитатор в The Business Institute

“Погледът на опитния предприемач е безценен – още повече когато е свързан с хладна бизнес преценка, глобален поглед, аргументирани доводи и откровена комуникация – все силни страни в личността на Любомир Леков. За нас като съ-организатори на Магистърската програма тази връзка между студентите и експерти като него, продължила за целия период на програмата, е изключително ценна добавена стойност. Това е истинската връзка с реалния бизнес свят!”

Гергана Лекова – основател на Фондация Лекови:

„Имахме удоволствието да се срещнем с изключителни млади хора, пълни с идеи, мотивация и ентусиазъм, готови да вложат усилия и средства, за да придобият опита и знанията за превръщането на мечтите им в реалност. Животът е непрестанен учител, най-вече след като излезнем от учебната зала. Затова искренно се надявам, че винаги ще запазят тази енергия и желания за знания и не се съмнявам в постигането на тяхните успехи!“

 Яница Маринова, (вече) дипломиран магистър в Програмата и стипендиант на „Леков“

Яница:  Срещите с Любо Леков са ценни уроци как смело стъпка по стъпка да вървиш към целта! В перода на обучението си от него научих как с постоянство да инвестирам в дългосрочен план идеите си! Благодарна съм, че той съзря желанието ми да разгръщам и развивам идеите си!

Комуникацията с него е чиста и дава фокус! Много е важно да имаш добър ментор, който да познава идеята ти и дава съвети! Придобих целенасочени практически бизнес знания, но научих и още куп житейски уроци! Спомням си първата ни среща, когато се осъществяваше конкурса за подбор на стипендиантите, още тогава прочетох широкият му светлоглед, знанията и уменията му! Щастлива съм, че ме избра за стипендиант в програмата! Благодарна съм на фондация ,,Лекови“ ,че подкрепи проекта ми ,,Температура на думите“.

Да черпиш знания от практически успели ментори е значимо!

Ученето продължава на сцената Живот!

Въпреки че някой от студентите вече се дипломираха, за други все още обчуението продължава, на всички участници искрено им пожелаваме успех и вдъхновение в кариерния им път!

Фондация „Лекови“ изразява специални благодарности на своите партньори в проекта „Стипендиантите на Леков“ – The Business Institute, регионален представител на Института за предприемачи на Cisco и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

 

Основни направления в дейността

Продължава дейността по всички гореописани дейнисти на Фондацията, a имнно:

 • Развитие на предприемаческата среда;
 •  Обучение на най-младите.

Баланс 2015

ОПР 2015

Пояснителни сведения към ГФО 2015