Годишен отчет 2014

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ФОНДАЦИЯ ЛЕКОВИ

сдружение с нестопанска цел в обществена полза

2014

ВЪВЕДЕНИЕ

Фондация Лекови е сдружение с идеална цел за осъществяване на обществено полезна дейност, посветено на развитието на предприемачеството в България, както и в насока дигитални технологии и граждански отговорна журналистика.

Фондацията е учредена от семейство предприемачи с дългогодишен опит в създаването, развитието и управлението на бизнес в България. След успешно приключване на началната фаза на рзвитие на Компанията, продавайки основния пакет акции, основните акционери на Инестор.бг АД застават заедно зад идеята за подкрепа на предприемаческия дух в България, учредявайки и действайки като дарители на Фондацията.

Дружеството с нестопанска цел “Фондация Лекови” е регистрирано с решение 1/31.05.2013, ФД 387/2013 година на СГС и Учредителен Акт от 24.04.2013 г.

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1616, ул Каменно Здание 1.

ЕИК: 176516369

Учредители: Любомир Костадинов Леков и Гергана Харалампиева Златанова – Лекова

Управителен Съвет:

Председател на УС: Гергана Харалампиева Златанова – Лекова

Заместник Председател: Любомир Костадинов Леков

Член: Катя Иванова Лекова

 

Основни цели на фондацията

Дългосрочни цели

Какво правим?

Фондация „Лекови“ е създадена, за да сподели с активните хора в България опита, ентусиазма и начина на мислене на професионалисти, чийто живот е от години свързан с различни онлайн проекти.

Силно вярваме, че всеки има право да се изразява свободно, да отстоява собствените си идеи и да иска да живее добре, разчитайки на уменията и усилията си. Смятаме, че ако повече хора мислят като нас и знаят, че държат щастието и успеха си в собствените си ръце, това неминуемо ще доведе до напредък на цялата държава.

В тази връзка целта ни е да покажем на младите и активни хора в страната, че да бъдеш независим и предприемчив е позитив, към който могат и трябва да се стремят, а един от начините да го постигнат, е да се развиват паралелно с дигиталните технологии.

Дейността си организацията ще развива на базата на споделянето, тъй като вярваме, че това е единственият работещ подход при предаването на знания и умения. Желанието ни е да провеждаме обучения, семинари и по-дългосрочни курсове според необходимостта и нуждите на аудиторията – студенти, ученици и всички млади хора, които искат да се развиват в България, реално и виртуално.

На мнение сме, че страната ни изобилства от специалисти във всички технологични области и най вече – в сферата на дигиталните проекти. Желанието ни е да обединим всички тях – виртуално и реално, така че в дългосрочен план да създадем уникален за България инкубатор за генериране и споделяне на знания и умения.

Искаме фондацията да е мястото, където всеки, който има идея за онлайн бизнес или проект, но няма достатъчно увереност, опит или знания, може да намери липсващите парчета от пъзела и след това решително да натисне Enter на собствения си независим професионален живот, дигитално обезпечен.

За кого го правим?

За всички, които НЕ се отнасят скептично към Интернет и неговите възможности – без оглед на възраст, пол и местоживеене. Скептичните също са сред нашата целева група, но ще ни отнеме малко повече време да ги убедим, че бъдещето им в професионален аспект включва както реално, така и дигитално присъствие.

Как се отличаваме от другите?

Отличаваме се по това, че вярваме в силата на споделянето и в това, че уменията и знанията са ценни само тогава, когато ги предадеш на други хора. Вярваме, че силните индивиди правят и силно гражданско общество и стремежът към него е нашата основна отличителна черта. Ние искаме всеки човек да има желанието, възможността, способността и умението да се саморазвива и самоактуализира.

След 10 години се виждаме като организация, която:

Има дейности в няколко направления:

 • обучения на млади онлайн специалисти (в разнообразни области) и хора, които искат да се развиват сами;
 • образователни дейности (например, дългосрочна програма по „Дигитални медии“ към Факултета по журналистика и масови комуникации);
 • организиране на специализирани обучения, водени от български и международни специалисти;
 • тренинги за обучители, тъй като основната стъпка към предаването на знанията и уменията на широк кръг хора е разширяването на мрежата от специалисти (например, обучения за учители в средните училища, които след това да преподават на своите ученици);
 • действа като създател и изпълнител на програми на национално ниво, в сътрудничество с държавните институции и особено Министерството на образованието и науката, като например с активно участие в обучението на ученици по информатика и технологии в средните училища, както и лобиране и участие в процеса на дигитализиране на обучението от 8 до 12 клас;
 • учи хората, че дали ще бъдеш богат зависи от собствените ти усилия и да си богат е нещо добро, стига да го постигнеш по честен и достоен начин
 • е институция по въпроси, свързани с дигитални медии и технологии, и е известна с това, че е направила тези дейности достъпни и разбираеми за максимален брой хора
 • е изградена от екипи, които сами по себе си са доказателство, че човек е щастлив тогава, когато може да работи това, което харесва, по начин, който му харесва, и е оценяван достойно
 • участва и подпомага инициативи за повишаване на онлайн достъпността до различни обществени и публични услуги
 • кандидатства и печели проекти, чрез които може да изрази основната си цел и вярване – споделянето на знания и умения
 • е учредила стипендия за оригинален, предприемчив и надежден онлайн проект, която ще се присъжда годишно на човек или група от хора, оценени от жури на фондацията. Стипендията изрично ще трябва да се използва за развиване и пускане на проекта
 • е активен защитник на употребата на български език онлайн и отстоява принципа, че всеки човек, който иска да бъде уважаван професионалист в България, трябва да се изразява грамотно
 • е на мнение, че личният и професионалният живот са еднакво важни и всеки трябва да се отнася с уважение както към личните си въпроси, така и към професионалните си ангажименти
 • вярва в България и смята, че хората правят държавата, а не обратното.

А всичко това го правим, защото:

 • интелигентни сме и не сме егоисти – искаме да споделяме това, което сме знаем
 • искаме децата на България да се чувстват равнопоставени граждани от малки, да растат, да се образоват и развиват в интелигентна, напредничава, богата на възможности среда
 • не се отказваме от първата трудност
 • грижа ни е – за нас, за страната и за света
 • оптимисти сме и не ни е срам от това
 • и не на последно място – защото вече имаме зад гърба си доказателството, че с вътрешна увереност, с подкрепа, в подходяща среда, оставени да развиваме идеите си на спокойствие, в бъдещето те са обект на огромен интерес, пример за подражание и олицетворение на успех.

Организационна структура

Членството е отворено за всички, които имат опит и интереси в областта на предприемачeството, журналистиката и технологиите.

Имайки предвид широкия спектър от цели и дейности, които Фондацията развива, e обособенa долуописаната структура.

Екип

Управителен съвет

Гергана Харалампиева Златанова – Лекова

Любомир Костадинов Леков

Катя Иванова Лекова

Програмен директор: Красимира Харджииванова

Сътрудници:

Социално отговорно предприемачество: Ангел Милев

Европроекти: Анна Димитрова

Технологии: Даниел Стойнов

Управление на проекти: Владимир Йорданов

Професионална етика

Членовете на Фондацията и нейните сътрудници застават твърдо зад принципите на етичното предприемачество, тъй като смятаме че то отразява най-пълно ценностите и мисията ни, както в проектите, по които работим, така и като послание към следващото поколение.

Компетентност

Членовете на екипа на фондацията имат дългогодишен опит в управлението на малки и средни предприятия, Човешки ресурси, Финансово и социално управление, както и в развитие на интернет базирани проекти в различни пазарни сегменти, кариерно развитие на таланти и кадри и подпомагане в личностното им развитие.

Компетенциите на Фондацията нарастват постоянно, благодарение на непрекъснатите контакти и проекти, които предоставвят възможност за допълнителното им разгръщане.

 

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ

През 2014 година Фондация лекови стартира няколко проекта в различни насоки, сългасно целите си.

Стимулиране на образованието в България

С желание да подкрепи усвояването и обогатяването на знания и умения на много от бъдещите технологични лидери на България, за екипа бе истинско удоволствие да инициира през 2013 и да приключи през 2014 година няколко проекта в СПГЕ “Джон Атанасов”.

Ученици ще правят сайта на собствената си гимназия

Фондация “Лекови” и Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” стартираха пред декември 2013 г. съвместен конкурс сред възпитаниците на училището за създаването на нова уебстраница на гимназията.

Конкурсът имаше за цел да стимулира учениците и техните преподаватели да работят в сътрудничество по проект с практично приложение, от който полза ще имат всички в СПГЕ “Джон Атанасов“.

Атанас Бахчеванов, Никола Дончев и Кристиан Пармаков.
Атанас Бахчеванов, Никола Дончев и Кристиан Пармаков.

Целта на проекта бе бъдещите професионалисти в програмирането и компютърните технологии от професионалната гимназия да бъдат въведени в реална работна среда, в която ще имат възможност да покажат знанията си, да проявят новаторство, идейност, творчество и желание да работа в екип.

През 2014 годна Фондация „Лекови“ приключи проекта с ползотворни срещи и работен процес с учениците с подкрепата на преподавателския екип и Директора на СПГЕ.

Space camp Turkey

Снимка: Space Camp Turkey
Снимка: Space Camp Turkey

Фондация „Лекови“ обедини усилия с Център за творческо обучение по програма, която дава уникален шанс на български деца от цяла България да участват в практическо обучение в Space Camp Turkey.

Програмата предлага възможност на учениците да докажат уменията и знанията си в международна среда, да тренират като истински астронавти, да се докоснат и да работят със съвременни технологии в аеронавтиката, астрофизиката и космическите науки.

Фондация „Лекови“ осигури три пълни стипендии за деца, които са участвали в конкурса, и ги подкрепи в осъществяването на мечтата им – да тренират и учат като истински астронавти. Екипът на Фондация „Лекови“ реши да разпредели 3 пълни стипендии към отборите от три училища – 2 СОУ – София, СОУЕЕ – Русе и НФСГ – София.

„Въпреки че всички есета и клипове, които изчетохме и изгледахме, бяха посвоему изключителни, се спряхме на отборите от тези три училища, тъй като те успяха да покрият абсолютно всички критерии и тезите им бяха изложени и защитени безапелационно.“ Сподели Програмния директор на Фондацията.

На 17 август 2014 г. се завърна и последният отбор млади „астронавти“ от тазгодишното издание на програмата SPACE CAMP Turkey. В последната група, обучавала се между 10 и 16 август 2014 г., има и медалист, за втори път през годината, след постижението на Ивайло Янев, ученик в 6 клас от гр. Пловдив. Сега носител на голямо отличие е Георги-Феликс Дейвид Етъридж, ученик в ЧОУ „Света София“. Наградата на Феликс е медал за „Взимане на решения – The right stuff“. При повече от 150 участника от различни държави SPACE CAMP награждава само с два индивидуални медала.

Science Camp събира деца от цяла Европа в Кюстендил

Снимка: Център за творческо обучение
Снимка: Център за творческо обучение

Международен лагер за участници на възраст между 13 и 18 години бе проведен на 8 октомври в Кюстендил и продължи до 12 октомври. Организиран от Центъра за творческо обучение, международният лагер бе проведен с подкрепата на Фондация „Лекови“, която осигурява пълни стипендии за девет български участници и един участник от Чехия.

На събитието ще присъстват деца от цяла Европа, а програмата включва практически занятия и експерименти в областта на Нанотехнологии, Роботика, Различни еко проблеми и идеи за разрешаването им, Smart технологии, Астронавтика, Астрофизика, Лазери и оптика, Ядрена физика.

Стипендии

Продължена бе стипендия за висок успех и развитие на ученик от СМГ, 11 клас и еднократни стипендии за обученителни курсове.

Развитие на предприемаческата среда в България

Лекции и стимулиране на Предприемаческата среда в България

На 5 февруари, в Голяма конферентна зала на УНСС бе проведена дискусия, беше допълнение към обученията, провели се в първия модул – “Предприемачество” от бизнес академия 9 Academy и чудесен негов завършек. Лекцията бе на тема Етично vs агресивно предприемачество и предизвика интереса на много млади хора с идеи за собствен бизнес. Представяйки собствения си над 10-годишен опит като предприемач, Любомир Леков развенча мита за агресията и арогантността в бизнес отношенията, като начини за постигане на дългосрочен успех

Отворената дискусия с Любомир Леков бе проведена на 13 май в зала 200 на Стопанския факултет към СУ.

Лекцията бе организирана съвместно с Бизнес клуба към Софийския университет, а темата е „Става“ ли се предприемач?. С нея лекторът Любомир Леков отговори на много въпроси, сред които бяха Можем ли да се научим да бъдем предприемачи или това е умение, с което се раждаме? Каква е връзката между бизнеса и спорта? Вече сте започнали свой бизнес, но ви е страх от неизвестното и всички около вас ви обезкуражават?

Отворена дискусия на тема „Предприемачество“ се проведе на 5 юни, в НБУ. Лектор отново бе Любомир Леков, а темата бе Как се „става“ предприемач?

Интерактивната дискусия INNOVATION TALKS се състоя за четвърта поредна година и този път тя бе с участието на Любомир Леков, основател и дългогодишен мениджър на “Инвестор.БГ”, основател на  Фондация „Лекови“  и патрон на конкурса „Стипендиантите на Леков”.

Final-Stipendiantite-na-Lekov

Дискусията е организирана от Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси – съвместен продукт на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и The Business Institute, представител на Института за предприемачи на Сиско.

Формулата, която стоя в основата на разговорите на тазгодишното издание на INNOVATION TALKS, е “Опит + Иновации = Нов Бизнес с Голям Потенциал”

Лекции по предприемачество в Средното образование

Защо да остана в България и как се успява, когато си предприемач?

Това бяха само част от въпросите, които ученици от 9 до 12 клас от врачанското СОУ „Васил Кънчов“ зададоха на част от екипа на Фондация „Лекови“ в отворения час по бизнес и предприемачество. Срещата бе проведена със съдействието на Директора и преподаватели от Училището и намери широка изява в медийте.

Нашият екип се включи в инициативи – открит урок по предприемачество пред ученици от столичното 23 СОУ “Фредерик Жолио-Кюри”.

Фондацията имa неуспешно приключила инциатива, съвместно с 23 СОУ “Жолио Кюри и Джуниър Ачийвмънт България, относно разработване на дигитална платформа за преподаване на модул Предприемачество в гимназиален курс. Във връзка с разработване на проекта, от страна на фондацията беше отделен сериозен ресурс от хора и работни часове, проведени многобройни срещи, направена подготвителна и проучвателна работа и сключен договор с консултантска компания за подкрепа на проекта. За наше съжаление, този проект не се осъществи и вложеният ресурс остана без ползотворна реализация.

Проектът засяга дейността на компанията за периода ноември 2013 – април 2014 година.

Project S.K.I.L.L.S.

S.K.I.L.L.S. Project (Shared Knowledge and Inspired Learning for Lifelong Success) е инициатива на Фондация „Лекови“, целяща да популяризира и сподели знанията и опита на професионалисти в областта на предприемачеството с хора, които искат да стартират свой бизнес проект, както и с такива, които вече са го направили, но имат нужда от допълнително вдъхновение и експертиза.

Ето основните въпроси, на който отоговаряме чрез дейностите в новия проект:

Защо искам да основа собствена компания или да имам собствен продукт?, Кое е най-важното нещо, което трябва да знам за създаването на компания? Какво може да те тласне да основеш собствена компания?, Защо трябва да мисля за края още преди да съм започнал?, Кой е най-добрият изход?, Защо имате нужда от партньори?, Защо е толкова важно да разбирам капиталовия пазар, за да изградя успешен бизнес?, Защо е толкова важно моят продукт да решава реален проблем?, Защо е толкова важно продуктът ми да е 10 пъти по-добър от всички съществуващи?, Защо трябва да можете да продавате и да договаряте, да продавате мечтата си?, Защо е толкова важно да помагаш и да учеш другите как да станат предприемачи?, Какво е етично предприемачество?

Конкурс “Стипендиантите на Леков“

Конкурс, наречен “Стипендиантите на Леков“ бе отворен за кандидати, които искат да превърнат опита си в бизнес и да получат стипендия за Магистърска програма по иновации, финанси и предприемачество.

Патрон на конкурса е Любомир Леков, основател и дългогодишен мениджър на медийната група “Инвестор.БГ”. Той организира инициативата чрез S.K.I.L.L.S. Project – нова инициатива на Фондация „Лекови“.

Крайният срок за кандидастване бе 30 юни 2014 година. Той даде шанс на общо петима души – едно място със стипендия в размер на 50% от таксата за обучение и още четири места със стипендия от 25% от таксата за обучение, в Магистърската програма по иновации, финанси и предприемачество, разработена съвместно от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute, регионален представител на Института за предприемачи на Cisco.

12 от кандидатствалите за стипендиантската програма тях са мъже, като почти всички, подали документи (без трима), вече имат готова бизнес идея, която искат да развиват, а някои дори и повече от една! 11 от всички кандидати изрично посочват, че менторството за тях е основен мотив да кандидатстват за конкурса. Повече от половината (13 души) има професионален опит над 5 години, като кандидатите са с различно образование – повечето от тях са икономисти, но присъстват и хора от научните дисциплини – физици и химици.

Освен петте стипендии, победителите в конкурса ще получат подкрепа и личен ангажимент за менторство от страна на Любомир Леков веднъж месечно, за целия период на обучение в магистърската програма, която е с продължителност от година и половина.

Един от петимата кандидати, представил се най-добре с развитие на бизнес идея, ще получи и подкрепа за нейната реализация в края на обучението си – ангажимент от страна на Любомир Леков да осигури контакти с потенциални инвеститори и да му окаже стратегическа помощ за бизнеса, който иска да развива.

50% стипендия печели Яница Маринова, която безапелационно впечатли журито с идеите и вярата в това, което прави. Завършила е бизнес журналистика и прави магистратура по народопсихология на медиите.

Александър Георгиев, 25% стипендия: Завършил е в САЩ, работил е за Bloomberg, а в момента е на ръководна позиция в AVON, също така е председател на клуб за спортове на открито. Има две идеи за бизнес, като едината дори вече развива – проект за доставка на био продукти „от врата до врата“, а втората е за бизнес с фотоволтаични системи.

Владислав Драмалиев, 25% стипендия:. Завършил е Европеистика в Англия, а в момента работи в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в дирекция „Изменения на климата“.

Красимира Георгиева, 25% стипендия – завършва Международни отношения в УНСС, работи като мениджър бизнес развитие в Националния комитет на AISEC България, интересува се от социално предприемачество.

Бизнес идеята ѝ е свързана с иновативна технология за промоция, акумулираща информация за вкусовете и предпочитанията на клиентите.

Невена Пеева, 25% стипендия – завършва специалност “Полиграфия” в Химикотехнологичния и металургичен университет. Има много силен интерес да се развива в областта на полиграфията, където работи вече 4 години. Тъй като осъзнава сериозната пропаст между преподаваното университета и изискванията на бизнеса в тази област, нейният проект търси решение на този проблем. Надява се след това да може да го приложи и в други сфери на образованието.

Бяха организирани редица срещаи през 2014  като продължение на конкурса „Стипендиантите на Леков“, в който петима младежи получиха стипендии за обучение в магистратурата, както и ангажимент от страна на г-н Леков за менторска подкрепа в периода на цялата програма. Срещите продължават и през 2015 година.

Декември 2014 година – Защо да стартирам бизнес и каква е мотивацията на предприемача? Коя е добрата идея и как да разбера потенциала ѝ? За и против партньорството и как да изберем партньор?

Март 2015 година – Да продаваш значи да убеждаваш хората

Април 2015 година – По-добре да пробваш, отколкото да чакаш

Промяна в Членовете на Управителния Съвет

На 10 март 2014 година почина Костадин Леков – член на Управителния съвет на Фондация „Лекови“ и неин създател. Създаването на Фондация „Лекови“ бе вдъхновено от него; постиженията и знанията му ще са наша пътеводна светлина във всичко, което правим.

За нов член на УС на Фондация Лекови е избрана Катя Иванова Лекова с решение от 25 април 2014 г.

Събития след датата на отчетният период

Книга-игра за обучение на най-малките

Целта на детската книга-игра, носеща заглавието ,,Температура на думите или как порасна коста на Чичко Тревичко” е да помогне на децата от ранна училищна възраст да осмислят частите на речта и не само. Авторката на проекта превръща света на буквите в място, където децата могат лесно да се пренасят и да усвояват всеки един звук и дума. Детската книга-игра ,,Температура на думите или как порасна косата на Чичко Тревичко” зарадва малчуганите от начален етап на обучение в редица училища в столицата и страната.

Фондация Лекови подкрепя авторката и помага за издаването на комплекта, така че повече деца да се потопят в магията на думите!

Основни направления в дейността

Продължава дейността по всички гореописани дейнисти на Фондацията, a имнно:

 • Стимулиране на образованието в България
 • Развитие на предприемаческата среда
  • Обучение на най-малките

Приложение към ГФО 2014