Дейност

SPACE CAMP, Turkey- ежегодни стипендии Съвместно с Център за творческо обучение по програма за практическо обучение в учебно-тренировъчния лагер към NASA в град Измир, Турция, Space Camp, Turkey. 2014 – 2018 г.

Mенторска програма в курсове „Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства“, НБУ. Менторски срещи и оказване на помощ при разработване и оценка на изпълнението на проектите, 2017-2018 г.

Участие в журито за обратна връзка и оценка на нови проекти на алумни на Фондация „Заедно в час“ в Ден на иновациите, април 2017 – 2018 г.

Подкрепа на дейността на фондация „За нашите деца“, 2015 – 2016 г.

SCIENCE CAMP – Стипендии за учсастие в Международен детски лагер в гр. Кюстендил, организиран от Център за творческо обучение – октомври 2014

Проект “Подкрепа на материалната база за физическо възпитание в СПГЕ Джон Атанасов” – септември 2013– април 2014 г.

Проект “Нов уеб сайт” в СПГЕ Джон Атанасов” – проведен конкурс за изграждане на уебстраница от учениците на гимназията  – 2014/2015 г.

Конкурс “Стипендиантите на Леков“ – юни 2014 – март 2016 г. Конкурс към проект SKILLS на Фоднация Лекови съвместно с Магистърската програма по иновации, финанси и предприемачество, към ВУЗФ и The Business Institute, патрон Любомир Леков, оптуснати стипедии с личен ангажимент за менторство от страна на Любомир Леков.

Книга-игра за обучение на най-малките – Детска книга-игра ,,Температура на думите или как порасна коста на Чичко Тревичко” и дейността по разпространението му с автор Яница Маринова. – 2014 – 2016 година

Стипендианти

Връзка с бизнес инкубатори и акселератори – Тренто, Италия, Дубай, участие на международни конференции Start Up, Turkey, 2014 г.

Лекции и дискусии за стимулиране на предприемаческата среда в България – Съвместно с 9 Academy, УНСС, НБУ, ВУЗФ и The Business Institute, 2014 г

Лекции по предприемачество в средното образование – СОУ „Васил Кънчов“, Гр. Враца – ноември 2013 г.

Иновационни лагери в Световната Седмица по Предприемачество, инициатива на Джуниър Ачийвмънт България в София и Враца, 2013 г.

Oбучение по дигитални медии към ФЖМК, СУ „Климент Охридски“– ноември 2013 г. – май 2014 г.