През месец март се състоя поредната, последна менторска среща в програмата по проекта S.K.I.L.L.S. на фондация Лекови – Любо и Гери Лекови с обучаващите се в магистърската програма ,,Иновации, предприемачество и финанси”, която е съвместен проект на The Business Institute, Висше училище по застраховане и финанси и фондация Лекови.

В хода на обучението, който продължи три семестъра (година и половина) регулярно се осъществяваха менторски срещи между Любо Леков и студентите.

Ето кратко резюме от нея.

В дългосрочното инвестиране трябва да имаш търпение. – споделя менторът. Никой не мисли какво ще стане след тридесет години. Ако имаш хоризонт с визия напред инвестираш в себе си.

Два фактора за нужни за дългосрочното инвестиране: търпение и стратегия на издържливост. Това е много повече от мисъл, стремеж не към краткосрочни похвали, в този аспект то е откровено скучно. Основната ти цел трябва да бъдат дългосрочните резултати.

Ако акциите падат надолу, то в новините се съобщава за голяма паника на пазара. Но ако човек разсъждава в дългосрочен план, започва да не се страхува от сривовете на цените. Или както е казал Бъфет: ,,Аз бих платил да падне пазара.” Той не се притеснява от моментното състояние на борсите, защото тогава ще купува по-евтино.

В подкрепа на тези думи Леков показа графика за промяна на доходността на S&P500 за 30 годишен период от 1870 година до 2016, според която въпреки добре известните ни световни кризи, годишната доходност в този времеви план е винаги много добра!sp500

Кога се продава една акция? – се интересуваха студентите. Отговорът е:  Никога! Ако една акция е добра, тя ще носи добър доход.

Друг важен аспект при такова инвестиране е фактът, че на портфейла следва да се гледа като едно цяло.

Спазването на принципи води до постоянство. В края на срещата се оформи интересна дискусия околото темата как дългосрочното инвестиране променя начина на възприемане на света.

Върху текста работи Яница Маринова