Фондация Лекови организира дарителска кампания през декември 2021 година в полза на децата от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Враца. Кампанията беше обявена за набиране на 1500 лева на 16 декември 2021г. и бе закрита на 21 януари с набрани 1800 лева.

 

С огромни благодарности към Вас, нашите съмишленици и дарители, прилагаме Свидетелство за дарение, предоставено ни от Община Враца.  Бих искала лично да ви предам топлотата и благодаността на децата от дома, с които имахме възможност да се срещнем. Управителката и служителките в Центъра полагат грижи и усилия, за да поддържат живота и спокойствието на децата с такова благородство и сърдечност, които се срещат рядко измежду нас.

Дарението бе доставено лично от нас, със съгласието на РЗИ гр. Враца при посещението ни, както и чрез куриер със съдействието на управителя г-жа Искра Иларионова, екипа на Центъра и наши приятели и помощници.

 

Благодарим Ви за подкрепата в момент, труден за всички ни, и най-вече за тях!