banner

Защо етичното предприемачество е единственият начин за създаване и поддържане на устойчив бизнес?

Съществува мит, че, за да си успешен предприемач, трябва да бъдеш агресивен и дори арогантен. Това се дължи на схващането, че пазарът прилича на бойно поле, изпълнено с насилие и кръв, и единствено силните оцеляват. Арогантността в бизнеса може да бъде определена като процес на „прилагане на сила“ за получаването на желаните резултати, към които отделният индивид или организация преследват.

Дали обаче това е успешна тактика или по този начин целите се постигат по-трудно – на тази тема ще говорим с Любомир Леков по време на отворена лекция на тема „Ethical Entrepreneurship“.

Дискусията, която е част от цикъла лекции, организирани от 9Academy, ще бъде проведена на 5 февруари, сряда, от 16 часа, в Голяма конферентна зала на УНСС.

Всеки, който има желание да се включи в нея, е добре дошъл. Ето и малка част от личния опит на Любомир Леков във връзка с етичното предприемачество:

„Липсата на арогантност е много силен стимул и основен фактор във всичко, с което съм се занимавал в последните 20 години. Точно липсата на арогантност ми помогна много, когато започвах кариерата си и по-късно при старта на собствения ми бизнес.

Бях честен с всички. Всеки път, когато срещнех арогантен човек, нямах желание да говоря с него и отричах този тип поведение. От друга страна, съчувствах на хората, които имаха подобно отношение, и знаех, че искам да съм различен от тях. Опитът ме е научил, че хората са арогантни, когато се страхуват, когато не се чувстват достатъчно компетентни или пък смятат, че са нещо повече от останалите – по-умни или нещо такова.

Но това е глупаво! Всеки има равни права да върши онова, което иска. Никой няма право да казва на друг човек – „Ти можеш или не можеш да правиш това, аз съм единственият, който може“.

И по-същественото е, че в резултат на обратната връзка, която съм получавал от различни хора, осъзнах, че ако съм честен със себе си, мога да бъда честен с всички. След което хората около мен започнаха да ми признават, че правя впечатление на искрен и надежден – нещо, което автоматично ме поставя в много силна позиция, дори и това да не ми е било цел.“

Чакаме ви на 5 февруари, от 16 часа, в Голяма конферентна зала на УНСС.