Снимка: Wikipedia
Снимка: Wikipedia

Материалът е част от поредицата  „Как да инвестираме? Съветите към синовете ми!” от Любомир Леков, основател на Инвестор.бг и на Фондация “Лекови”

Дългосрочното инвестиране е стратегията, която дава най-добри резултати, но и е най-трудна за реализиране. Понякога граничи с невъзможното, тъй като изисква ясен стратегически поглед в бъдещето, голяма доза самоувереност и хладнокръвие за дълъг период от време. Известна е още като buy and hold (купи и задръж) и често е иронизирана като buy and hope (купи и се надявай).

За да може да разберем как най-добре работи, нека направим следния експеримент: разполагаме със специална “машина на времето”, която ни връща 10 години назад със задача да инвестираме 10 000 долара в 10 компании.

Как си представям, че бих направил портфейла си през октомври 2004 година, стараейки се да се абстрахирам от всичко, което знам и виждам сега, през 2014 г?

Първо, трябва да изберем секторите, в които  да инвестираме. Нормално е да бъдат в сферата на компетенция ни. Като човек, имал шанс да стартира интернет компания през 2001 година, очевидно е, че ще избера да инвестирам в този сегмент, тъй като вярвам в неговия потенциал за развитие, той ми е най-познат и сравнително лесен за анализиране и прогнози. Освен това през  лятото на 2004 г. направихме с моите партньори успешно набиране на капитал (за Инвестoр.бг АД)  през борсата  и видях колко много очаквания има към този сектор сред инвеститорите.

Търсене чрез google върши чудесна работа за нашия експеримент, защото може да ни филтрира информация, валидна за случващото се до 2004 г. Така попаднах на таблица, която показва най-посещаваните сайтове за 2004 г.

 

Всички компании от 1 до 6 са публични, докато Тerra Lycos, Primedia и Еxcite не са. Затова включваме в експерименталния портфейл първите шест компании.

По това време друг сектор, който бележи подобно бурно развитие, е на компаниите -производителки на мобилни телефони.

През 2004 г. доминиращата компания сред производителите на мобилни телефони е Nokia. Като лидер в сектора тя прави огромни ръстове на приходи и печалба и всички факти говорят, че ще бъде още дълги години абсолютен лидер на пазара.

Не трябва обаче да забравяме, че три години по-рано – през 2001 г., Apple се възражда с революционния продукт iPod и компанията става отново много  популярна както сред потребителите, така и сред инвеститорите заради ръста на приходи и печалби. През април 2003 г. Стив Джобс за първи път говори за това, че Apple се готвят да влязат на пазара на мобилни телефони. Това е знак, който със сигурност не е трябвало да бъде пренебрегван от хората, целещи се в дългосрочните инвестиции, въпреки че това звучи лесно за казване 10 години по-късно. Все пак, сигурен съм, че много инвеститори са взели предвид този коментар на Джобс.

Затова смятам, че Nokia  и Apple са логичен избор за портфейла ни в този изключително перспективен сектор.

През 2004 г. в САЩ се води истинска война между Blockbuster и Netflix за огромния пазар на даване на филми под наем. Kогато се прави портфейл, е добре да прилагаме и тактиката да инвестираме и в 2-те компании лидери в сектора, защото не знаем кой всъщност ще вземе по-голям дял от този пазар. Ето защо акциите на Blockbuster и Netflix със сигурност са много атрактивни към онези години (отново подчертавам, че всичко това е експеримент, който цели да покаже на базата на какви признаци бихме могли да анализираме и изберем потенциално печеливши компании на пазара, без в никакъв случай да казвам, че това всеки може да го направи, включително и аз!).

И така, задачата е изпълнена – имаме 10 компании, като във всяка инвестираме по 1000 долара. Може да дискутираме много защо точно тези сектори и защо точно това разпределение 6-2-2, а не например обратното, но целта на задача ни е друга.

“Връщаме” се отново в 2014 г., за да видим резултата, т.е. удобно си спестяваме всички емоции да наблюдаваме как компаниите от портфейла ни вървят ту нагоре, ту фатално надолу (нещо, през което щяхме да сме минали в реални условия и много малко от нас щяха да видят точно тези цифри като резултат, именно заради нервите и емоциите да следиш спадовете и пиковете в продължение на години. Много е вероятно междувременно да сме продали половината от тези акции, но за целта на експеримента нека си представим, че сме устояли на всички изкушения).

 

 

Резултатът от експеримента показва, че нашите 10 хил. долара са станали 77 хиляди!

Тази донякъде илюзорна доходност (по-горе обясних защо е почти невъзможно това да е масов сценарий) от 674%  е наистина впечатляваща на фона на  реализираната доходност  от 79% на основния бенчмарк  S&P500 за същия период.

От резултата добре се вижда защо дългосрочното портфолио от акции, ако е добре конструирано, може да даде много по-добър резултат от каквато и да е алтернативна инвестиция за същия период.

Разбира се, адски трудно е да открием в правилния момент компании като Google, Amazon, Apple и Netflix, но те не са изключение.

Искам ясно да подчертая, че целта на този експеримент не е да показвам колко “умен” бих бил в избора си на портфолио, а какво би се случило, ако преди 10 години бяхме избрали тези компании на базата на определени аргументи, признаци и очаквания.

Интересно е да сравним и  резултата от 60% доходност на портфейла през октомври  2006 г. Отново имаме нелош резултат, но на годишна база  десетилетието “побеждава” със 67,4%  срещу 30%. Картината ще се промени още повече в полза на дългосрочния портфейл, ако прибавим дохода, получен от дивиденти и от реинвестирането им.

Влиянието на компании като Nokia и Blockbuster върху доходността за десет години на портфейла показва, че няма защо да се фокусираме върху губещите позиции. Показателно е, че компания като Ebay, въпреки че има изключително успешен бизнес модел, се представя много посредствено за последните 10 години (+7%) и влиянието за крайния резултат на портфейла  е подобно на това на Nokia и Blockbuster.

Разбира се, това също не означава, че ако сега направим такъв портфейл, ще подходим с подобно хладнокръвие към потенциални спадове в позициите на губещите компании. Напротив – твърде вероятно е да постъпим точно по обратния начин – емоционално да се отървем от тях или въобще да преустановим дългосрочните инвестиции. Нищо не пречи обаче да се поучим от историята, миналото и ефекта, който те оказват на настоящето.

Трябва да внимаваме с правилото на опитните трейдъри “максимализирай печелившите позиции и минимизирай губещите”. Пример  за това е волативността при Amаzon, където акциите спадат с 92% в периода между декември 1999 г. и октомври 2001 г. (виж на графиката долу).

 

Ако бяхме приложили правилото да продадем позицията през 2001 г. с цел да минимизираме загубите си, то щяхме да пропуснем ръст от 4700% в следващите 13 години.

 

Този “експеримент във вакуум” за 2004 г. в никакъв случай няма за цел да ви убеждава как се правят огромни печалби от акции, защото е малка вероятността преди 10 години да сме избрали 20% от портфейла да се падат на Apple и Netflix (което би било адски печеливша стратегия). При много обстойно проучване обаче и днес можем да открием 2 от 10 (или 20) компании, които през 2024 г. да дадат резултат, който да е по-добър от стандартните инвестиционни инструменти.

Статията не е препоръка за покупка или продажба на акции! Авторът притежава акции от Google, Apple, Amazon, Ebay и Netflix.

––––––––––

Още от поредицата “Как да инвестираме? Съветите към синовете ми!” от Любомир Леков

Защо е толкова трудно да бъдеш инвеститор като Бъфет?

Има ли изненадани от последната криза на световните пазари?