Дарители

Дарители във фондация „Лекови“, освен нейните създатели Любомир Леков и Гергана Златанова, са и някои от хората, които са инвестирали в идеята и впоследствие – в работещия проект Инвестор.БГ.

Николай Мартинов

Николай Ангелов Мартинов има магистърска степен по Компютърни технологии от Технически университет – гр. София ( 2004 г.). От 1991 до 1993 година е стоков брокер на Софийска Стокова борса.  Той е съдружник и управител на Юником Консулт ООД (1996г.), дружество притежавало правата над Finance.News.BG – финансово-информационен сайт от създаването му през 1997 година до 1 март 2003 г. От 1997 до 2006 година е брокер на ценни книжа в Карол АД.  Бил е член на Съвета на директорите на Инвестор.БГ.

Алекси Андонов

Алекси Петров Андонов е един от най-големи акционери на Инвестор.БГ и човек, който винаги е вярвал и подкрепял идеите, идващи от членовете на екипите в компанията. Живее и работи в Будапеща, където е завършил външно-икономически отношения и маркетингова комуникация от Будапещенския икономически университет.

 Притежава сертификати за брокер на фондовата и на стоковата борса в Будапеща. От февруари 2003 г. Алекси Андонов е заместник-председател на Българското републиканско самоуправление в Унгария. От март 2001 г. е председател на фондация Pro Cultura Bulgarica и член на управителния съвет на Дружеството на Българите в Унгария.

От март 1999 г. е член на управителния съвет на Дружеството за защита на инвеститорите в Унгария, а от май 1998 г. – Председател на борда на директорите и изпълнителен директор на Витоша Българо-Унгарско Инвестиционно АД (Будапеща).

Филип Пашов

Филип Атанасов Пашов е роден на 25 ноември 1975 г. в Украйна. От октомври 2004 г. досега е управител на Бългериън Пропърти Девелъпмънтс ЕООД. От април 2003 г. до май 2004 г. е член на Съвета на директорите на БФБ-София. От април 2003 г. до февруари 2004 г. е бил Ръководител отдел Недвижими имоти в Българска агенция за чуждестранни инвестиции. От октомври 1999 г. до април 2003 г. е работил като Финансов анализатор в UBS AG – Лондон, Великобритания.

Мариян Йорданов

Мариян Йорданов е роден на 17 декември 1980 г. Той е първият служител в Инвестор.БГ АД – работи в компанията от края на 2000 г. до момента. За тези 13 години е заемал различни длъжности – главен модератор на коментарите във форума на Investor.bg, както и журналист и анализатор (отново в Investor.bg), главен редактор на Start.bg, Директор за връзка с инвеститорите, Оперативен директор. Имал е активна роля по стартирането на сайтовете Snimka.bg, Netkelner.bg и останалите проекти на групата. Бил е акционер в Инвестор.БГ АД с дял до 4% от капитала, като е осигурил записването на около 8% от размера на първото първично публично предлагане (IPO) в България- това на Инвестор.БГ АД от юли 2004 г. Семеен, с две деца.