Конкурс, наречен “Стипендиантите на Леков”, очаква от днес кандидати, които искат да превърнат опита си в бизнес и да получат стипендия за Магистърска програма по иновации, финанси и предприемачество.

Патрон на конкурса е Любомир Леков, основател и дългогодишен мениджър на медийната група “Инвестор.БГ”. Той организира инициативата чрез S.K.I.L.L.S. Project* – нова инициатива на Фондация „Лекови“.

Любомир Леков е патрон на конкурса, в който петима души ще получат стипендия за магистратура.
Любомир Леков е патрон на конкурса.

Къде да кандидатствам

Конкурсът е насочен към професионалисти, без значение от конкретната им област на опит, които имат желание и потенциал да започнат нов бизнес.

“В България вече има доста инициативи, насочени към най-млади кандидат-предприемачи. Хората с натрупан професионален опит и желание за собствен бизнес обаче по-рядко намират среда и опор, която да ги стимулира да предприемат решителна крачка към предприемачеството”, аргументира Любомир Леков концепцията и фокуса на конкурса.

“Затова се насочваме точно към този профил – хора, натрупали експертиза, които усещат в себе си капацитет и желание да започнат свой бизнес със сериозен потенциал”, допълни той.

По думите му,  най-важният резултат от конкурса и последвалата магистърска програма е възможността за изграждане на устойчив резултат – знания, умения и контакти.

“Парите не винаги раждат умения и добър бизнес. А знанията и уменията със сигурност са ключови за успешни идеи и устойчиви резултати”, аргументира се Леков. “В Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси намерихме удачен партньор – място за практични и модерни знания, силно свързани с реалностите на пазара, с насоченост към професионалисти с опит.”

Наградите

Крайният срок за кандидатстване е 1 юли 2014 г.
Крайният срок за кандидатстване е 1 юли 2014 г.

Петима ще бъдат избраните в конкурса “Стипендиантите на Леков”. Те ще получат подкрепа за развитието си като предприемачи въз основа на своя експертен опит, който е ключова предпоставка на успех на техните бизнес начинания:

  • Стипендиантски места в Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси: 1 място със стипендия в размер на 50% от таксата за обучение и 4 места със стипендия в размер на 25% от таксата за обучение

  • Личен ангажимент за менторство от страна на Любомир Леков – веднъж месечно за целия период на обучение в магистърската програма от 1.5 години

  • Един от петимата кандидати, представил се най-добре с развитие на бизнес идея, ще получи и подкрепа за нейната реализация в края на обучението си  –  ангажимент от страна на Любомир Леков да осигури контакти с потенциални инвеститори и да му окаже стратегическа помощ за бизнеса, който иска да развива.

 Изисквания към участниците

  • Професионален опит, без значение в каква сфера на дейност, е предимство.

  • Завършена бакалавърска степен.

  • Желание и потенциал за създаване на нов бизнес.

Процес на подбор

  • Формуляр за кандидатстване, придружен с професионална автобиография.

  • Психометричен тест за области на професионален потенциал, предоставен от Съюза на психолозите в България.

  • Мини казус, разработен от екипа на Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси.

  • Лично събеседване с Любомир Леков (за подбрани от предходните стъпки кандидати).

Крайният срок за кандидатстване в конкурса „Стипендиантите на Леков” е 1 юли 2014 г. Петимата финалисти ще бъдат обявени на 1 август 2014 г.

Къде да кандидатствам

S.K.I.L.L.S. Project (Shared Knowledge and Inspired Learning for Lifelong Success) е инициатива на Фондация „Лекови“, целяща да популяризира и сподели знанията и опита на професионалисти в областта на предприемачеството с хора, които искат да стартират свой бизнес проект, както и с такива, които вече са го направили, но имат нужда от допълнително вдъхновение и експертиза.

Магистърската програма по Иновации, предприемачество и финанси е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute, регионален представител на Института за предприемачи на Cisco. Програмата отговаря на острата нужда на българската икономика от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна и практична подготовка, които могат да реализират устойчив растеж и развитие. Обучението в магистратурата започва на 1 ноември 2014 г. и продължава 3 семестъра за завършилите икономическа специалност. Таксата за един семестър е 2 200 лева.