Бизнес проекти

Кратко представяне на проекти, които са подкрепени от Фондацията или са изградени от основателите й.